Durant els pròxims dies estarem acabant les classes del curs 2017-2018 i tindran lloc les reunions amb pares i mares d’alumnes per tal de fer un seguiment del progrés dels seus fills.

Us convidem a aprofitar aquesta oportunitat de parlar tranquil·lament amb el teacher dels vostres fills i continuar treballant conjuntament.