Classes particulars

Aquest format de classes es pot fer a les instal·lacions de British House, a casa de l’alumne o per Skype. Aquest curs ofereix molts avantatges:

  • El contingut del curs es dissenya entorn al nivell i les necessitats de formació de l’alumne per tal d’assolir uns objectius necessaris.
  • Els horaris s’adapten a la disponibilitat de l’alumne.
  • La formació és individualitzada i n’hi ha un treball intens en la correcció d’errors.
  • En termes generals, l’estudi individualitzat permet que els alumnes assoleixin els seus objectius un 30 per cent més ràpidament que si assistissin a classes en grup.