Reforç d’anglès per a Batxillerat i Selectivitat

Curs adreçat a alumnes de batxillerat que necessiten fer un reforç de les classes d’anglès de l’institut.

En aquestes classes, els alumnes porten els llibres escolars, i els nostres professors fan un repàs exhaustiu de tot el temari, els ajuden a fer els deures i a entendre millor tot això que els resulta més difícil d’assimilar.  

També fem classes específiques adreçades a aprovar l’examen d’anglès de la selectivitat.