Reforç d’anglès per a l’ESO

Curs adreçat a alumnes de l’ESO que necessiten fer un reforç de les classes d’anglès de l’escola. En aquestes classes, els alumnes porten els llibres escolars, i els nostres professors fan un repàs exhaustiu de tot el temari, els ajuden a fer els deures i a entendre millor tot això que els resulta més difícil d’assimilar.