Anglès per a joves

L’adolescència és una etapa idònia per a l’aprenentatge de llengües estrangeres. Els joves estan acostumats al context escolar i tenen un ritme d’estudi que els permet incorporar nous coneixements amb facilitat. Al mateix temps, en aquesta etapa és habitual que als joves els hi manqui temps i motivació per aprendre idiomes. 
Conscients de les necessitats específiques dels adolescents, a British House tenim un departament especialitzat en l’ensenyament d’idiomes a joves. El nostre objectiu és que els nostres alumnes adolescents gaudeixin d’un aprenentatge íntegre, entusiasta i d’alta qualitat en què el seguiment personalitzat és prioritari.